Άγγελος Χαραλάμπους:Αγγελική Βαρελλά,Δρακοπαραμύθι (σελίδες 57-59).Αντιστοίχιση (1)

Βρείτε τη σωστή σειρά με την οποία έγιναν τα γεγονότα.
Πλησίασε ένα μαυριδερό νεαρό, το Νεφ, και τον έπεισε να γίνει το πρώτο μέλος της συμμορίας.
Καθισμένος μπροστά στην τηλεόραση ο Δράκος αποφάσισε να κάνει μια συμμορία.
Μέχρι το βράδυ η συμμορία ήταν έτοιμη.
Ανέβηκε στη μοτοσικλέτα του και να σου τον στο στέκι των δράκων.
Το βράδυ συναντήθηκαν όλοι στην «Ντρακοντισκοτέκ» και τα είπαν κουτσοπίνοντας και γελώντας.
Ο Νεφ προτείνει στο Δράκο πολλούς άλλους δράκους –συμμορίτες.