Άγγελος Χαραλάμπους:Ο κυρ – Λάζαρος και οι δράκοι (σελίδες 236 – 237)

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση